Alan

Dennis

Trainer

TRAINED IN:

  • Brazilian Jiu-Jitsu
  • Kung Fu
  • Boxing

HIGHEST LEVEL:

  • Brazilian Jiu-Jitsu Blue Belt

ACHIEVEMENTS:

  • Husband & Father of 2
  • Brazilian Jiu-Jitsu Purple Belt